Board of Governors

Board of Governors


Shri. Arif Mohammed Khan
Dr. R.Bindu
Dr. V Venu IAS
Shri. Rajesh Kumar Singh IAS
Dr. Rajasree M S
Dr.S.Ayoob
Dr.Sivaji Chakravorti
Dr. Byjubai T.P
Dr. Shalij P.R
Dr. Vinay Kumar Dadhwal
Shri. S. Somanath
Dr. J N Moorthy
Prof. P. B. Sunilkumar
Dr. Sadiq A
Shri. K. U. Jenish Kumar
Smt. Veena GeorgeNominated Members


Dr. Satheesh Kumar C
Dr. P. Mohammed Ali
Dr. T. A. Shahul Hameed
Dr. S. Somanath
Prof. Liji Philip
Dr. Sameer S. M.
Dr. Ganga Prasad
Dr. M. K. Jayaraj
Dr. Winny Varghese
Dr. R. Sasi Kumar
Prof. P.O.J. Lebba
Dr. V.P Mohandas
Dr. V. R. Jisha
Dr. G. Venu Gopal
Dr. Madhusoodanan Nair. R
Dr. Rahumathunza I.
Sri. Azeem Rashid
Dr. P. K. Biju
Dr. B. S. Jamuna
Advocate. I. Saju
Dr. Vinod Kumar Jacob
Sri. S. Vinod Mohan
Sanjeev GOthers


Dr.A.Praveen
Prof.(Dr).Rajan Gurukkal.P.M